Kullanıcıdan alınan sayıların diziye aktarılması ve dizide aranması (C Programı)

Eğitime destek yazı dizimize devam ediyoruz. İngilizce ve Türkçe forumlarda araştırılan C programını sizler için kodlayarak anlatmaya çalıştık. Siz de desteğinizi belirmek için yorum yazmayı unutmayın 🙂
Kullanıcıdan alınan (1’den 200’e kadar) sayıların sıralanması ve sıralanan elemanların dizi içerisinde tekrar bulunması için gereken C programını yazınız.

English Version
Write a C program: A. which sorts a list of elements, user can enter N number of elements (N can be vary from 1 to 200)

B. which finds the position of a target value in sorted list (which is acquired on A). You have upload answers as an text file (rft, doc, docx). I’ll compile them using DEV-C. Don’t forget to add comments in all lines.

#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include <locale.h> // Dil kütüphanesi

int main(){
 	setlocale(LC_ALL,"Turkish"); // Türkçe karakter kullanabiliriz. 

  int dizi[200], gecici;
  
  //printf("Kac adet sayi girilecek(1-200 arasinda olmali): ");
  //scanf("%d", &adet); //Kaç adet sayı girileceğini kullanıcıdan alıyoruz
  int adet=200;
	int i=0;
  int j=0;
  int k=0;
  int adet1=0;
  for(i=0; i<adet; i++){ // Kullanıcıdan sayıları alıyoruz
    printf("%d)Sayı Giriniz: ", i+1);
    scanf("%d", &k); //girilen sayilari sirasiyla diziye atıyoruz
    
    if(k==0){
    	adet1=i;
    	for(j=i;j<adet;j++){
    		dizi[j]=0;
			}
    	goto sticker;
		}else{
			dizi[i]=k;
		}
  }
  
  
  
  sticker:
  //diziyi ekrana yazdırıyoruz.
  printf("\n");
  printf("Sıralanmamış Haldeki Dizimiz :");
  for(i=0; i<adet1; i++){ // Kullanıcıdan sayıları alıyoruz
    
    printf("%d ", dizi[i]);
    
  }
  printf("\n");
  
  
  for(i=0; i<adet1-1;i++){ 
    for( j=i+1; j<adet1; j++){
      if(dizi[i] > dizi[j]){//i. elemani bir sonraki elemanla karşılaştırıp i. eleman büyükse i+1. elemanla yer değiştiriyoruz
        gecici = dizi[i]; // Dizi[i] yi kaybetmemek için gecicide tutuyoruz
        dizi[i] = dizi[j]; //dizi[i] yi dizi[i] den daha küçük olan dizi[j] kaydediyoruz
        dizi[j] = gecici; // Dizi[j] ye ise dizi[i] değerini kaydediyoruz. Bu değeri gecicide saklamıştık
      }
    }
  }
  printf("Sıralanmış Hali: :");
    for( i=0; i<adet1; i++)
      printf("%d ", dizi[i]);
    
  
  printf("\n");
  
  //kullanıcıdan alınan elemanın dizide olup olmadığını bulmak 
  int bulunacak_sayi=0;
  printf("\nAranacak Elemanı Giriniz :");
  scanf("%d", &bulunacak_sayi);//aranacak elemani aldım 
  //şimdi arıyorum 
  
  int flag=0;
  for(i=0;i<adet1;i++){
  	if(dizi[i]==bulunacak_sayi){
  		printf("%d sayısı %d index değerinde bulundu.",bulunacak_sayi,i);
  		flag=1;//1 ise sayi bulunmuştur.
		}
	}
	
	if(flag==0){//0 ise sayi bulunamaiştir.
		printf("\nSayı dizide bulunamadı\n");
	}
	
  system("pause");
  return 0;
}

Yorum Yazın

E-Posta Adresiniz görüntülenmeyecektir. Zorunlu alanlar *
Yan taraftaki HTML kodları kullanarak yorum yapabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>